Quản lý thông tin cá nhân

Để đảm bảo các thông tin cá nhân của quý khách hàng luôn chính xác và mới nhất, cũng như phòng tránh các trường hợp truy cập bất hợp pháp, làm mất, gây tổn hại, làm giả, làm lộ thông tin khách hàng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vườn cây cảnh Kawashiki (dưới đây sẽ được ghi là công ty chúng tôi) sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết như duy trì hệ thống bảo mật, hoàn thiện hệ thống quản lý, đào tạo kỹ lưỡng đội ngũ nhân viên,thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn và tiến hành quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân của quý khách.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà quý khách hàng đã đăng ký với công ty chúng tôi được sử dụng để liên lạc, hướng dẫn hoặc trả lời những thắc mắc của khách , được gửi dưới hình thức gửi thư điện tử hoặc gửi tài liệu qua lại giữa hai bên.

Nghiêm cấm việc cung cấp – tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi sẽ quản lý một cách hợp lý, bảo mật thông tin cá nhân đã tiếp nhận từ quý khách hàng và sẽ không tiết lộ hay chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba, ngoại trừ những trường hợp sau.

  • Trường hợp có sự đồng ý của quý khách.
  • Trường hợp tiết lộ thông tin với công ty khác được công ty chúng tôi ủy thác để có thể cung cấp chính xác các dịch vụ mà quý khách hàng yêu cầu
  • Trường hợp cần phải tiết lộ thông tin theo quy định của pháp luật.

Các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân.

Công ty chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật có thể làm để đảm bảo tính chính xác và an toàn cho thông tin cá nhân của quý khách hàng.

Kiểm tra thông tin cá nhân

Trong trường hợp quý khách hàng muốn kiểm tra, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, công ty chúng tôi sẽ thực hiện điều đó sau khi xác minh được chính quý khách là người đưa ra yêu cầu.

Tuân thủ và điều chỉnh theo luật và tiêu chuẩn của nhà nước

Công ty chúng tôi thực hiện quản lý thông tin cá nhân của quý khách hàng dựa theo pháp lệnh và quy chuẩn đang được thực thi tại Nhật Bản kết hợp với việc không ngừng thay đổi và cải thiện để chính sách bảo mật có nội dung phù hợp nhất với quý khách hàng.

Địa chỉ liên hệ

Mọi thắc mắc liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân của công ty chúng tôi, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Vườn cây cảnh Kawashiri
Mã bưu điện : 〒899-0216
2-928 Onohara, thành phố Izumi, tỉnh Kagoshima
Số điện thoại:0996-62-2234

TOP